امنیت
موضوعات داغ

الگوی راهبردی مدیریت فضای سایبر ایران براساس تدابیر رهبر انقلاب چیست؟

این مقاله پژوهشی به ارائه الگوی راهبردی مدیریت فضای سایبر جمهوری اسلامی ایران بر اساس اوامر و تدابیر حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) می پردازد. ‌

چکیده

عصر ارتباطات و صحنه بروز و ظهور فناوری‌های نوین از جمله اینترنت به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم فضای سایبر، باعث تغییر و دگرگونی و تسریع در امر جهانی شدن به‌شمار می‌رود. این فضا ظرفیت فوق‌العاده‌ای در جهت مدیریت و اعتلای کشورمان ایجاد نموده اما از طرفی با توجه به این که زیرساخت‌های اصلی این فضا در اختیار نظام سلطه است، می‌تواند به‌عنوان تهدیدی برای حاکمیت به حساب آید. نفی نظام سلطه در مدیریت فعلی فضای سایبر، مستلزم بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در جهت مدیریت و ارتقای امنیت ملی کشور، می‌باشد. با توجه به رهنمودهای غنی، جامع و کامل مقام معظم رهبری در خصوص فضای سایبر، اجرای تدابیر معظم‌له، مستلزم بررسی، تحقیق، گردآوری، تجزیه و تحلیل و ارائه الگوی راهبردی می‌باشد.

در این مقاله از روش داده بنیاد و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده و به منظور تحلیل داده‌ها، از تحلیل ترکیبی یا آمیخته اکتشافی با جامعه آماری 60 نفر و روش گلوله برفی در حد اشباع، استفاده و روایی و پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ و عدد 911. به تایید رسیده و در نهایت ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها، استخراج و ضمن تحلیل، الگوی راهبردی مدیریت فضای سایبر ج.ا.ا بر اساس اوامر و تدابیر مقام معظم رهبری به عنوان هدف اصلی تحقیق ارائه و میزان تأثیر فرمایشات معظم‌له در ابعاد مدیریت راهبردی فضای سایبر (بعد هماهنگی با بالاترین بار عاملی 99.7 و بعد اهداف با کمترین 96.3) تعیین و پیشنهادهای مناسب نیز در انتها ارائه شده است.

جزییات این مقاله پژوهشی در فایل زیر در دسترس است.

JNS_Volume 9_Issue 32_Page 171-200

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا